Bedrijfswaarden

Gepassioneerde werknemers
iStock_000016653597XSmall
In hoeverre is de leiding van een bedrijf op de hoogte van de waarden en drijfveren van de medewerkers?
Vaak blijft het antwoord vaag. Mijn heeft wel enkele ideeën. Al vlug ontstaat er een discussie. In feite werd dit nooit gemeten, heeft mijn er geen zicht op.
In hoeverre heeft mijn nagegaan of deze overeenkomen met de waarden die we als bedrijf naar voor schuiven. In hoeverre kunnen we deze gebruiken bij veranderingstrajecten en het opzetten van teams?
Recente studies hebben aangetoond dat 1 op 5 werknemers niet gemotiveerd is om te gaan werken, voor één op vier werknemers betekent zijn organisatie niet veel.
De waarden naar voor geschoven door het management zijn dikwijls de waarden waar zij belang aan hechten, doch komen deze overeen met deze van de werknemers?
Gepassioneerde werknemers maken het verschil !!

Iets om over na te denken.
blog comments powered by Disqus