Waarden


D.M.S. ontwikkelt coaching activiteiten op individueel en groepsniveau.
Onze diensten spitsen zich toe op Organisatie- en Executive Coaching.Organisatie Coaching
:

Wat maakt dat mensen bereid zijn zoveel energie aan een organisatie te geven dat zij uitmuntend presteren?
Wat maakt dat een organisatie ‘bruist’?
Hoe komt het dat sommige teams functioneren als goed geoliede machines?
Hoe komt het dat de ene medewerker kickt op verandering terwijl de andere er koud zweet van krijgt?
Organisaties veranderen als medewerkers mee veranderen
Mensen willen veranderen maar willen niet veranderd worden
Mensen worden gedreven door waarden- zij sturen hun denken en handelen logischtrans1
Vele organisaties voeren fundamentele veranderingen door zonder de waarden van de medewerkers structureel in kaart te brengen.
Dit levert heel wat energieverlies op onder de vorm van:
Interne spanning
Lastig te doorbreken weerstand
Veranderingen die na implementatie geen verbetering blijken te zijn

Executive Coaching:

De D.M.S. Executive coaching is een ervaringsgericht en geïndividualiseerd ontwikkelingsproces voor managers.
Het proces heeft als doel om de leidinggevende competenties van de deelnemers te optimaliseren om alzo op korte en lange termijn de vooropgezette organisatorische doelen te bereiken. De uitvoering gebeurt door middel van één-op-één en / of groep interacties en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.
De organisatie, de manager, en de executive coach werken samen om een maximaal effect te bereiken. Zij zijn allen sleutelfiguren bij het proces.
Dit feit op zich lijkt Executive coaching te onderscheiden van andere interventies, zoals loopbaanbegeleiding en life coaching.

Drie niveaus van Leren:
1. Oplossen van tactische problemen
2. Ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten en nieuwe manieren van denken en handelen, en deze generaliseren naar andere situaties en rollen.
3. Het ontwikkelen van zelfleiderschap ter bevordering van de integratie van het geleerde als voortzetting van het coachingstraject.