D.M.S. Senior executive roles:


Organisatieadvies; een geïntegreerd model van aanpak:

Een hoge mate van vakkennis en gedegen sector kennis

Een hoge professionele servicegraad zoals snelheid van handelen, adequate communicatie, flexibiliteit en het snel oplossen van acute problemen.

Trajecten op maat, gekoppeld aan concrete feedback en intermediaire meetmomenten

Swot-analyse : identificeren van
positieve groeipotenties
eventuele pijnpunten
achterliggende oorzaken van disfunctioneren

Grondige analyse met aandachtspunten van verschillende aard

Resultaatgerichte en meetbare aanpak


Interim Management diensten
:

Optimaliseren van rentabiliteit en prestaties.
Implementatie van de business strategie.

Aflevering van
succesvolle resultaten en toegevoegde waarde.
Bereiken van hoge
klantentevredenheid en het opzetten van excellente professionele relaties.

Implementatie van substentiële
kost besparende acties.
Ontwikkeling en implementatie van kwaliteits
management processen.